Recentment he hagut d’anar a comprar una nova impressora perquè la que tenia  fins ara, ha passat definitivament a millor vida. Tot i que no és el tema del que volia escriure, m’he quedat parat del baix preu que ténen aquests aparells “multifunció” que són ara l’equivalent a les antigues impressores, tot i que el que val realment diners a base de bé són les posteriors compres de tinta, però això és un altre temàtica.

Doncs això, que deia que he hagut d’anar a comprar i he optat per anar a una gran superfície, on fan servir força el vermell i diuen que els qui hi van no són tontos. Allà, tot bé… fins a l’hora de pagar: mai no he entès de què serveix tenir unes 15.000 caixes diferents per a cobrar si tan sols en ténen una d’oberta. Naturalment, la cua que els clients feiem per pagar era molt considerable, de forma que la majoría hem emprat  molt més temps fent la cua per a pagar que no pas escollint l’aparell que hem comprat.

Però això no és exclusiu d’aquest establiment. Més aviat és comú en tots els establiments que ténen aquesta ingent quantitat de caixes per a cobrar. Entenc que no deu ser rendible tenir sempre totes les caixes obertes, però potser s’ho haurien de fer mirar, perquè tenir a la gent tant temps esperant per pagar, tampoc no és gens rendible.

Clar que és ben cert que ningú no m’0bliga a anar a comprar a aquestes superfícies… però potser els llocs alternatius tampoc no ofereixen més rapidesa. O si ? Serà qüestió d’investigar.

Anuncis